Διακοπή και αποκατάσταση ηλεκτροδότησης στο Δήμο Μαραθώνος