Δωρεάν μαθήματα για δίπλωμα ναυαγοσώστη!

Η Εταιρεία Action Club Hellas προσφέρει υποτροφία σε ανέργους ενηλίκους του

Δήμου Μαραθώνος, επιθυμώντας να συμβάλλει στο κοινωνικό έργο του Δήμου.

Η Action Club Hellas έχει πολυετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών

Η εν λόγω υποτροφία θα περιλαμβάνει δωρεάν μαθήματα για να λάβουν το δίπλωμα του

ναυαγοσώστη από τη Σχολή Ναυαγοσωστικής, ώστε οι υπότροφοι της Σχολής να εργαστούν

όλο το καλοκαίρι ως ναυαγοσώστες σε παραλίες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου

Μαραθώνος.


Τα μαθήματα της σχολής γίνονται με σύγχρονο εξοπλισμό από πιστοποιημένους και έμπειρους εκπαιδευτές και αφορά το τμήμα επαγγελματία Ναυαγοσώστη Θάλασσας & Πισίνας (75 ώρες εκπαίδευσης).

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε 3 κύκλους θεωρητικών και πρακτικών θεματικών ενοτήτων και περιλαμβάνει επιγραμματικά εκμάθηση σε: πρώτες βοήθειες και χρήση απινιδωτή,κανόνες ασφαλείας, αιτίες ατυχημάτων & κίνδυνοι στο νερό, διάσωση με εξοπλισμό ή άνευ εξοπλισμού, καθήκοντα και ψυχολογία ναυαγοσωστών,νομοθεσία και άλλες χρήσιμες δεξιότητες.


Δωρεάν μαθήματα για δίπλωμα ναυαγοσώστη στο μαραθώνα

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος,

τηλέφωνο 2294320534 (Γιάννης Παπαβασιλείου - Παναγιώτης Πασχάλης)
Περισσότερες πληροφορίες για τη σχολή εδώ