Μαζικές στειρώσεις στα αδέσποτα, αυτό το Σαββατοκύριακο