Είναι η σημερινή διαδρομή μαραθώνιου δρόμου η αυθεντική;