Νέα Μάκρη: Η κατασκευή μαρίνας με 28 κατοικίες αλλάζει πρόσωπο στην παραλία.