Σκίτσο του σχεδιαστή John Antono | η ειρωνεία του Μαραθωνίου 2021