Το νερό της λίμνης Μαραθώνα μετά την πυρκαγιά της Αττικής