Διάβαση του Ερμή από τον ηλιακό δίσκο, ορατή από την Ελλάδα!