Γιατί καθυστερεί τόσο η αποκατάσταση των καμένων σπιτιών στην Ανατολική Αττική;