Οι ανατροπές που προκάλεσε η πανδημία στα ακίνητα | Ελκυστικός ο δήμος Μαραθώνα