Πανσέληνος Σεπτεμβρίου, η τελευταία του καλοκαιριού