Ο σπόρος φυτεύτηκε το 2015 και καρποφορεί έκτοτε... | Το επιχειρείν στον τόπο μας