Χωρίς ρεύμα ο μισός Μαραθώνας | αναλυτικά οι βλάβες